วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ทางวิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา ได้มอบหมายหลักสูตรน้องใหม่ในสังกัด เข้าร่วมงาน Food Science & Environment Competition 2019 ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ โดยมี อาจารย์ ดร. ภคกนก /อาจารย์ ดร. วีณา / อาจารย์ ดร. ชมพู และ อาจารย์ ดร. สุดาพร
ภายในงานยังได้เข้าร่วมชมการสาธิตระบบการเรียนการสอนแบบ Interaction ที่เน้นรูปแบบ Two-ways Communication (Full Duplex)

Link : https://online.aculearn.com/
พบกับน้องใหม่ของวิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา
เร็วๆ นี้ 
ติดตามเราได้ที่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวดิจิทัล [@SJUDigitalTourism]

Food Science & Environment Compettition

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *