หลักสูตรแนะนำ

Card image cap

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและพระพุทธศาสนา


ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา ...

Read more สมัครเรียน

Card image cap

สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้


หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการเป็นบุคลากรทางการศึกษา เช่น ครู อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษ ...

Read more สมัครเรียน

Card image cap

สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ


หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ< ...

Read more สมัครเรียน

หลักสูตรเพิ่มเติม >


ข่าวสารล่าสุด

Card image cap

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นจัดโครงการการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วย Active Learning


มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นจัดโครงการการพัฒนารูปแบบการเร ...

Read more

Card image cap

สำนักอธิการบดี ม.เซนต์จอห์น เปิดให้บริการ...Service Center Online ประสานงาน Scan QR Code Line


สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เปิดให้บริการ ...

Read more

Card image cap

!! มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นปิดทำการชั่วคราว ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 !!


ม.เซนต์จอห์นปิดทำการชั่วคราว ถึงวันที่ 31 ต.ค. 64 ...

Read more

ข่าวอัพเดทเพิ่มเติม >