ข่าวประชาสัมพันธ์

**ดาวน์โหลด ลำดับขั้นตอนและแบบฟอร์มการทำกิจกรรมอาสา Click **

ข่าวประชาสัมพันธ์

.
- ติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงิน เทอม 2/2559 ได้แล้วที่ “แผนกการเงิน”
(บริเวณชั้น 1 อาคาร 11 ชั้น) วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.
++ รายชื่อรับใบเสร็จ  ครั้งที่ 1 Click .
.