Posts tagged: สาขาการจัดการ

สาขาการจัดการ

By itmay, December 2, 2010 9:36 am

โครงการสัมนาทางการจัดการ ภาคค่ำ กลุ่ม 3

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

 

Saint John's University