Posts tagged: ชมรมคนใจบริหารธุรกิจ

ชมรมคนใจบริหารธุรกิจ

By itmay, December 2, 2010 9:43 am

โครงการ เติมรอยยิ้มปันความสุขเยาวชนไทย

โดย ชมรมคนใจบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

ณ.โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

Saint John's University